Algemene Voorwaarden / Privacybeleid

Huurvoorwaarden

 • De klant moet de voorwaarden lezen en ondertekenen voor het huren.
 • Een veilige plek in huis is verplicht om de fiets te stallen.
 • In de voorwaarden staat de dag, tijd en plaats van aflevering en het retourneren van de fiets.
 • Een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs) tonen bij het huren van een fiets.
 • De fietsen worden in perfecte conditie geleverd aan de klant.
 • Hangsloten worden gratis met de verhuur geleverd.
 • Wij adviseren de klanten om een helm te dragen. Een klant onder de leeftijd van achttien jaar moet beter een helm dragen.
 • Als de huur wordt gemaakt door een persoon onder de leeftijd van 18, moet het contract worden ondertekend door een ouder of een wettelijk vertegenwoordiger.
 • Er is een borg vereist van 50 € per fiets, deze zal volledig worden teruggegeven als u de fiets terug brengt, zolang er geen schade is gemaakt. En de presentatie van een creditcard.
 • De klant is verantwoordelijk voor eventuele schade, diefstal of verlies van de fiets en accessoires, vanaf het moment dat de fietsen worden overhandigd aan de klanten en totdat zij zullen terugkeren naar SeaHorse Fietsverhuur.
 • In geval van diefstal of verlies van de fiets tijdens de huurperiode, moet de klant onmiddellijk contact opnemen met SeaHorse Fietsverhuur. Het te betalen bedrag zal worden vastgesteld volgens de rang van de gehuurde fiets.
 • Verlies of diefstal van de fiets: stadsfiets 350,00 € / MTB 450,00 € / MTB 29" 570,00 € / Junior 100,00 € / Tandem Bike 500,00 €.
 • De beschadiging, verlies of diefstal is geen motief voor schorsing van het contract door de klant . De huur zal worden gefactureerd op basis van de gecontracteerde omstandigheden.
 • De klant zal verantwoordelijk zijn voor eventuele schade aan het gehuurde materiaal en zal SeaHorse Fietsverhuur vergoeden wat nodig is voor volledig herstel.
 • Alle benodigde SeaHorse Fietsverhuur interventies zijn voor kosten voor de klant.
 • Gratis ophalen en hulp binnen een straal van 5 kilometer van de huur locatie. Echter, de kosten van de schade materiaal vallen onder de verantwoordelijkheid van de klant. Binnen een straal van 5 km tot 30 km van de plaats van de huur locatie , zal kosten aan de klant 1 € per km gereden. Binnen een straal van meer dan 30 km van de locatie van de huur, moet de klant contact opnemen met SeaHorse Fietsverhuur om een reparatie punt te vinden die het dichtst bij de klant ligt en diedoor de klant moet worden verplaatst door zijn eigen middelen en kosten. Ophalen alleen tussen 09:00 en 17:00 van maandag tot en met zaterdag.
 • De klant moet de fiets niet lenen / geven aan een andere person dan de medewerkers van SeaHorse Fietsverhuur. Dit is niet toegestaan. In ieder geval is de klant verantwoordelijk zoals geschreven in het contract en ook voor de uitstaande vergoedingen.
 • Bij te laat terugbrengen van de fiets heeft SeaHorse Fietsverhuur het recht om 1 € per uur vertraging te tellen . Na 24 uur non-terugkeer van de gehuurde fiets zal dit worden gemeld aan de politie voor diefstal.
 • Bij het boeken van de fiets (en), accessoire (s) of tours, vragen wij 20% aanbetaling van de totale waarde.
 • Als er een annulering van de reservering is, worden er geen annuleringskosten in rekening gebracht als dit meer dan 72 uur voor de aanvang van de huur of de activiteit wordt gedaan.
 • Elke annulering binnen 72 uur voor aanvang van de reservering, zal in het voordeel van SeaHorse Fietsverhuur zijn.
 • De huur van de fiets aan de cliënt omvat een persoonlijke verzekeringspolis nº 1000300620 en een WA-verzekering nº 95/249934 bij het bedrijf Liberty Seguros.
 • SeaHorse Fietsverhuur is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen die zich voordoen bij het beheer van de fiets op een verkeerde manier.
 • SeaHorse Fietsverhuur adviseert alle klanten om de verkeersborden te respecteren.
 • SeaHorse Fietsverhuur is niet verantwoordelijk voor eventuele gezondheidsproblemen die zich voordoen tijdens of na de huur.

Privacybeleid

  Privacy van persoonlijke gegevens van onze klanten en gebruikers

 • SeaHorse Bike Rental, eigenaar van www.seahorsebikerental.com, begrijpt en respecteert het belang van uw privacy en beschouwt de veiligheid van de persoonlijke gegevens van uw klanten als essentieel. Dit Privacybeleid vormt de basis waarop alle persoonlijke gegevens die wij van klanten via deze site of uit de door hen verkregen opdracht verkrijgen, door ons worden verwerkt en opgeslagen. We doen er alles aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen en transparant te zijn over welke informatie we verzamelen en wat we ermee doen. Lees dus de volgende informatie zorgvuldig door.
 • Voor de toepassing van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbeschermingswetgeving die is goedgekeurd door de Europese Commissie (RGPD, Verordening EU 2016/679), ben ik, Dário Manuel Glória Órfão, die onderhandelt als SeaHorse Bike Rental, de gegevensbeheerder van deze site www.seahorsebikerental .com. Als onze klant bent u op de hoogte van de regels in ons privacybeleid en bent u er zeker van dat de andere leden van uw partij op de hoogte zijn van dezelfde inhoud en dat zij overeenkomen om uw persoonlijke gegevens te verstrekken om door te gaan met een reservering of een andere aankoop namens u.
 • Door een boeking / aankoop te doen of uw persoonlijke gegevens via deze site te verzenden, gaat u akkoord met de overdracht, opslag of verwerking zoals vastgesteld. We zullen alle stappen ondernemen die juridisch noodzakelijk zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig worden behandeld en in overeenstemming met dit privacybeleid.

 • Persoonlijke gegevens verzameld en redenen

 • SeaHorse Bike Rental onderhoudt een database met de registratie van haar klanten na het eerste contact. De gegevens in deze database zijn uitsluitend de gegevens die door de klanten zelf worden verstrekt op het moment van hun registratie of latere aanvragen voor reserverings doeleinden.
 • Wanneer de klant een reservering of aankoop op deze site doet, registreert SeaHorse Bike Rental automatisch bepaalde persoonlijke gegevens die de klant heeft opgegeven bij het verstrekken. Het type gegevens dat wordt opgeslagen, is informatie zoals "naam", "contact", "e-mailadres". Alle informatie over aangevraagde persoonsgegevens dient uitsluitend om de gevraagde reis- of toeristische dienst te organiseren. Alle verstrekte persoonlijke gegevens worden als "gevoelig" behandeld en verdienen daarom het uiterste respect en de zorg van SeaHorse Bike Rental.
 • In geen geval zal informatie worden gevraagd over filosofische of politieke overtuigingen, partij- of vakbond relaties, religieuze overtuiging, privé-leven en raciale of etnische afkomst, evenals gegevens over de gezondheid of het seksuele leven (met inbegrip van genetische gegevens) van cliënten. Bij het voorbereiden van uw reis, kan de cliënt ons andere informatie verstrekken, zoals dieetvereisten en voedselintoleranties, medische / gezondheidsproblemen, handicaps of andere speciale informatie vergelijkbaar met eerdere, om ervoor te zorgen dat aan uw specifieke behoeften wordt voldaan.
 • Zo garandeert SeaHorse Bike Rental dat het de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen heeft en zal blijven uitvoeren, die nodig zijn om de beveiliging van de gegevens te waarborgen die zijn geboden om de wijziging, verlies, ongeautoriseerde behandeling en / of toegang te voorkomen, en de aard van de opgeslagen gegevens en de risico's waaraan ze zijn blootgesteld.
 • Als de klant de rechten op toegang, rectificatie, annulering of verzet wil uitoefenen die de RGDP hem verleent, kan hij dit via de website doen of een e-mail sturen naar info@seahorsebikerental.com.

 • Behandeling en opslag van persoonlijke gegevens

 • Sommige persoonlijke gegevens die worden verkregen door zich te registreren op onze website of door klanten die een zakelijke relatie met SeaHorse Bike Rental hebben opgebouwd, moeten worden geleverd, verwerkt en opgeslagen op veilige en gecertificeerde systemen die het resultaat zijn van een combinatie van onze eigen systemen en leveranciers systemen.
 • De registraties op onze website zijn ook gecodeerd, volgens de GDPR-normen, in technische infrastructuren voor randapparatuur, namelijk door netwerk firewalls, privé circuits en VPN's die voldoen aan de beveiligingsvereisten. De computerservers bevinden zich in een Datacenter-operator, die een digitale informatie/beveiligingsservice van de gehoste servers uitvoert. De service omvat een back-up van bestanden, de bewaring ervan volgens het vastgestelde beleid en het herstel op verzoek van SeaHorse Bike Rental.
 • SeaHorse Bike Rental verplicht zich daarom om:
  1) Bescherming van de persoonlijke gegevens die aan hem zijn verstrekt door middel van juridisch afdwingbare veiligheidsmaatregelen van technische en organisatorische aard die de veiligheid ervan garanderen, waardoor de wijziging, verlies, behandeling of ongeoorloofde toegang wordt vermeden, in overeenstemming met de staat van de technologie op een gegeven moment, de aard van de gegevens en de mogelijke risico's waaraan ze zijn blootgesteld;
  2) de gegevens uitsluitend te gebruiken of toe te passen voor de doeleinden die naar behoren zijn voorzien en waarmee de klant heeft ingestemd;
  3) Zorg ervoor dat gegevens alleen worden verwerkt door werknemers van wie de tussenkomst noodzakelijk is voor het verlenen van de dienst en dat zij gebonden zijn door de geheimhoudings- en geheimhoudingsplicht. Als de informatie aan derden wordt verstrekt, zijn we verplicht om de vertrouwelijkheid te bewaren.

 • Onze aanpak van beveiliging van persoonsgegevens

 • Hoewel we ons best doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen en altijd handelen in overeenstemming met strikte RGDP-normen, is de overdracht van informatie via internet niet helemaal veilig. Daarom kunnen we de totale beveiliging van uw gegevens die naar onze website worden verzonden niet garanderen. Wanneer wij uw informatie ontvangen, nemen wij alle redelijke en juridische stappen om uw persoonlijke gegevens te beschermen en om te proberen ongeoorloofde toegang, gebruik of verlies van uw gegevens te voorkomen, passende veiligheidsmaatregelen te implementeren en toegang te beperken, inclusief interne toegang.

 • Links van onze website naar andere websites

 • Onze website bevat links naar andere relevante sites die in overeenstemming zijn met het onderwerp. Als de klant ervoor kiest om een externe link naar een andere website buiten SeaHorse Bike Rental te volgen, moet u begrijpen dat deze bedrijven hun eigen privacybeleid hebben dat niet hetzelfde is als dat van ons. In dit opzicht aanvaarden wij geen enkele verantwoordelijkheid voor dit beleid of voor websites van derden. We adviseren u om hun beleid te verifiëren en te accepteren voordat u hen persoonlijke gegevens stuurt.

 • Cookies

 • Vanwege de manier waarop internet communicatie normen werken, kan toegang tot websites het gebruik van cookies inhouden. Een cookie is een klein bestand dat wordt verzonden naar de clientcomputer en wordt opgeslagen op de schijf van de gebruiker. Sommige van deze cookies zijn essentieel voor een correcte werking van deze site, zodat een gebruiker een reservering op de site kan maken, zodat we aan uw verzoeken kunnen voldoen en de gebruikerservaring op onze platforms kunnen verbeteren.
 • Geen enkele cookie die we gebruiken, kan informatie van de harde schijf van de gebruiker halen, persoonlijke informatie stelen of cookie-bestanden lezen die door andere leveranciers zijn gemaakt.
 • Als u het gebruik van cookies niet accepteert, kunt u de website www.seahorsebikerental.com niet gebruiken. U kunt ook alle cookies op elk gewenst moment verwijderen na gebruik van onze website door toegang te krijgen tot uw browservoorkeuren.

 • Wijzigingen in het privacybeleid

 • SeaHorse Bike Rental behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid bij te werken of te wijzigen. U kunt echter een kopie van een eerdere versie van ons privacybeleid aanvragen.